Heigrestad Productions
l_2334980aec96087f1a583ed8947569bc.jpg

Heigrestad Productions ble startet som et ledd i en større kampanje for å styrke utkant-Egersunds kulturtilbud, med spesialitet innen tekno- og elektronmusikk . Hovedkontor og produksjonskomplekset er plassert på Hegrestad, kun 3 km fra Hellvik, i naturskjønne omgivelser for å maksimere det kreative potensialet. Den flate organisasjonsstrukturen bidrar også til å styrke skaperevnen hos den enkelte aktør, men #2 fremstår som fremdriveren av Heigrestad Prod (fra nå av H.), og er det naturlige forbilde innad. Det er sterke likheter mellom #2 og den svenske produsenten Denniz Pop, som på tidlig 90-tall utviklet glitrende svenske dance-artister slik som Dr Alban, Rob n Raz og Leila K.

Av navn som er tilknyttet H. har DJ VLR, Lost Raver og til en viss grad Pretty Princess, markert seg utenfor kommunegrensene, men stadig nye talenter utvikles i tenke-tank seksjonen. Av de seneste prosjekt-prototyper kan Rural Resistance, Hooverette og Subsonic Youth nevnes, navn som i løpet av 2008 vil være på alles lepper både innenfor og utenfor kommunegrensen.

Liste over aktører i Heigrestad Productions

- DJ VLR (multi)
- Heigrestad (minimalt)
- xHGRSTDx (støy)
- vlari (elektron-ika)
- Druminatrix (elektro)
- Lost Raver (hardcore)
- Pretty Princess (hard techno)
- Hooverette (beinhard techno)
- Rural Resistance (techno)
- Rudybwoy (dubstep)
- Subsonic Youth (sublow)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License