Trondheim Technoklubb

Løs forsamling som fant hverandre i the Summer of Love i 1988 i Trondheim, for fremme av musikksjangeren techno og kulturen forbundet med denne. TT sto bak en rekke legendariske raves i Trondheimsområdet i 1988-91, men trappet ned sine aksjoner på grunn av kommersialisering av dette miljøet.

Siden har TT hatt en tilbaketrukket tilværelse som et ganske lukket nettverk av individer, gjennom sosiale relasjoner og diverse internettfora. TT har holdt en del lukkede sammekomster, med inntak av alkohol, e og andre stoffer, og mimring tilbake til en bedre fortid.

Nåværende medlemmer

trondheim_dest.jpg
tekno.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License